Buvindustrijas Gada Balva > Blogs > Biežāk pieļautās kļūdas būvniecībā

Biežāk pieļautās kļūdas būvniecībā

Neskatoties uz to, ka pēdējo 10 gadu laikā būvniecības kvalitāte Latvijā ir uzlabojusies, un nozarē strādā aizvien vairāk augsti kvalificētu kompāniju, novērtējot būvprojektu kvalitāti, būvniecības procesā vēl aizvien tiek pieļauti lielākas un mazākas kļūdas, kas traktējamas kā pārkāpumi. Turpinājumā aplūkosim tās būvniecības kļūdas, kas tiek pieļautas visbiežāk.

Nezināmas kvalitātes un izcelsmes materiālu izmantošana
Neskatoties uz to, ka pēdējo 10 gadu laikā būvkonstrukciju projektēšanas un būvniecības kontroles prasības ir kļuvušas komplicētākas un stingrākas, lielā daļā gadījumu, veicot būvobjektu pārbaudes, nav iespējams noteikt, kāda ir izmantoto būvmateriālu izcelsme. Balstoties uz prasībām normatīvajos aktos, visiem būvobjektā izmantotajiem būvmateriāliem ir jābūt identificējamiem, lai būtu iespējams pārbaudīt to atbilstību noteiktiem kvalitātes standartiem. Neskatoties uz šo faktu, Latvijā vēl joprojām ir būvprojekti, pirms kuru nodošanas ekspluatācijai nepieciešams identificēt ikvienu būvniecības procesā izmantoto materiālu, noteikt to nestspēju un atbilstību, kā arī veikt testēšanu, ja būvnieks nespēj uzrādīt būvmateriālu ražotāju sniegto dokumentāciju.

Funkcijām neatbilstošu būvmateriālu izmantošana
Skaidrs, ka universālu būvmateriālu nav – katram no tiek ir sava, konkrēta funkcija, ko parasti nosaka to ražotājs. Neskatoties uz šo faktu, praksē bieži tiek novērotas situācijas, kurās būvmateriāli tiek izmantoti neatbilstoši to patiesajām funkcijām. Visbiežāk šāda veida pārkāpumi tiek novēroti attiecībā uz skrūvēm, piemēram, nesošo konstrukciju stiprināšanai tiek izmantotas nevis īpašas stiprības skrūves ar atbilstošiem uzgriežņiem, bet gan vispārējā lietojuma skrūves. Lieki piebilst, ka pat neatbilstošu skrūvju izmantošana rada lielus draudus būves kopējai stiprībai un stabilitātei.

Dažādas paviršības un defektu slēpšana
Būvobjektos bieži vien tiek konstatētas tādas ģeometriskās neatbilstības kā, piemēram, nobīdes, izlieces un deformācijas, jo, acīmredzot, būvniecības procesā nav ievēroti noteikti montāžas standarti vai ir pielietoti nekvalitatīvi būvmateriāli. Būtu lieki piebilst, ka tādos gadījumos, kad defekti pārsniedz pieļaujamās pielaides, nekvalitatīvais būvmateriāls būtu jānomaina, bet lielā daļā gadījumu, pirms tiek veikta būvprojektu pārbaude, pat vizuāli pamanāmie defekti tiek prasmīgi noslēpti, piemēram, uzlejot tiem betona kārtu vai nosedzot tos ar apmetumu.

Būvuzraugu nepilnīga savu pienākumu veikšana
Viens no būtiskākajiem pārkāpumiem, ko iespējams pieļaut būvobjekta būvniecības laikā, ir būvuzrauga neatrašanās būvobjektā būvdarbu veikšanas laikā. Neskatoties uz to, ka būvuzrauga pienākums ir uzraudzīt būvdarbus katru dienu, lielākajos būvobjektos izraugās tādu būvuzraugu, kas ir gatavs sniegt savus pakalpojumus par viszemāko cenu. Ņemot vērā salīdzinoši zemo samaksu, bieži vien būvuzraugi kontrolē vairākus būvobjektus vienlaicīgi, katrā no tiek veicot savus pienākumus vien pāris stundas. Šī paviršība rezultējas ar to, ka pirms būvobjektu nodošanas ekspluatācijā bieži vien tiek konstatēti pārkāpumus, kuru rašanās iemesls ir tieši nepietiekama būvdarbu kontrole. Protams, šāda pārkāpumu pieļaušana būvniecības procesa laikā rada ne vien drošības riskus, bet arī papildus izdevumus, jo nekvalitatīvus būvmateriālus pirms būves nodošanas ekspluatācijā var nākties nomainīt pret kvalitatīviem. Šī iemesla dēļ ikviena būvprojekta pasūtītāja interesēs ir uzbūvēt ēku, kas ir ne vien droša un kvalitatīva, bet arī ļauj izvairīties no neparedzētiem izdevumiem ilgtermiņā.

Līdzīgi raksti

Comment